Detailresult: Op tijd, Volledig en Netjes

Iedereen zal wel eens bij een supermarkt zijn geweest en wie weet ook wel bij een supermarkt van Dirk van den Broek. Tijdens de Oostlanddag was er een bedrijfsbezoek aan een van de distributiecentra van deze supermarktketen: in Bleiswijk, begeleid door Ferry van Buijtene van VNO-NCW Oostland.

Tekst: Theo Brakeboer, deredacteur@gmail.com

In 2009 is Dirk samen gegaan met DekaMarkt onder de naam Detailresult Groep N.V. en dit maakt dit bedrijf extra interessant. Het in elkaar voegen van twee bedrijven is bepaald geen sinecure. DC-manager Pascal Kooren was er van het begin af aan bij en vertelt over de ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Het DC van Detailresult in Bleiswijk is het resultaat van het samengaan van twee familiebedrijven. Na het samengaan is het wederom een hechte familie, stelt Kooren. De fusie was vooral nodig voor de continuïteit. Er zijn inmiddels 113 Dirk supermarkten, 80 DekaMarkt supermarkten en 40 DirkIII slijterijen. In de diverse DC’s werken 1.500 mensen en ze verwerken 2.500.000 colli per week.

Detailresult

Detailresult is opgebouwd uit de volgende bedrijfsonderdelen:

 • Productiebedrijven (twee bakkerijen en een slagerij);
 • Detailresult Services (commercie, financiële administratie, personeelsadministratie, ICT enz.);
 • Logistieke organisatie

Er zijn DC’s in Velsen-Noord, Apeldoorn, Sassenheim, Alphen aan de Rijn en dus ook Bleiswijk. Daarnaast is er logistiek diepvriescentrum Blankendaal in Velsen waar nauw mee wordt samengewerkt. Bij de fusie kende Detailresult 11 locaties. Dat is nu teruggebracht tot 7.

Het totale DC-vloeroppervlak is 100.000 vierkante meter. 150 vrachtauto’s verzorgen de bevoorrading en in het weekend rijden er zelfs 200 vrachtwagens. Voor de bevoorrading wordt er samen gewerkt met een externe partij. Wel is het belangrijk dat alle vrachtauto’s voorzien zijn van de logo’s DekaMarkt of Dirk van den Broek.

Logistiek

Bij de logistieke afdeling wordt er gewerkt vanuit drie kernwaarden:

 1. Op tijd

Omdat er in totaal bijna 200 supermarkten voorzien moeten worden van nieuwe voorraden wordt er gewerkt met uitgebreide afleverschema’s. Op basis van deze afleverschema’s worden personeelsplanningen in de winkels gemaakt, zodat een vracht direct gevuld kan worden. Belangrijk hiervoor is dat de levering op tijd plaats vindt.

 1. Volledig

Bestellingen door filialen dienen volledig te worden afgeleverd, zodat er geen nee-verkoop aan de klant hoeft plaats te vinden. Van de 100 te leveren colli worden nu gemiddeld 99 uitgeleverd.

 1. Netjes

Om de kwaliteit van de geleverde goederen te kunnen waarborgen, dienen containers netjes uitgeleverd te worden aan de filialen. Breekbare waren als chips horen bovenin een container, kratten bier onderin. Producten moeten zonder breuk worden geleverd en schoon zijn. Het gemiddelde percentage breuk is 0,5.

Arbeid en opleiding

Mensen zijn de motor van het bedrijf. Om deze reden wordt er op diverse manieren in hen geïnvesteerd. Er is een duidelijk inwerktraject en het bedrijf ontwikkelde recentelijk een missieboekje dat geldend is voor elk DC.

De ervaring leerde dat nieuwe mensen het gevoel hadden te snel te worden losgelaten. Daarom is er een buddyprogramma ontwikkeld. Bij dit programma zijn er op de werkvloer ervaren medewerkers die nieuwe mensen begeleiden en helpen bij vragen. Op de werkvloer zijn deze ervaren medewerkers herkenbaar door de tekst ‘Buddy’ op hun jas.

Naast het buddyprogramma doorlopen nieuwe medewerkers online trainingen via E-Academy. Dit zijn speciaal ontwikkelde opleidingsprogramma waarbij men door middel van filmpjes en opdrachten kennis vergaard over de werkzaamheden bij logistiek. Een belangrijk uitgangspunt bij deze online trainingen is klantvriendelijkheid. Hoe kun jij er aan bijdragen dat de medewerkers in de filialen blij zijn met de service vanuit de logistieke afdeling. Kortom, hoe zet jij de klant op 1?‘.

Twee jaar geleden werd 80% van de arbeid op de DC’s ingehuurd via uitzendbureaus. Via een flinke inspanning werd getracht om meer jeugd aan te trekken. Inmiddels is de samenstelling flink gewijzigd. Op dit moment is maximaal 20% uitzendkracht en wordt er geprobeerd dit percentage verder te laten dalen naar 10%. Uitzendkrachten worden nu enkel ingezet voor het opvangen van pieken en dalen.

Order-picking

Vanuit DC Bleiswijk worden er 99 filialen beleverd. Dat gaat ‘just in time’. Tussen het moment van bestellen tot het rijden zit drie uur. Bestellen gebeurt automatisch aan de hand van kassagegevens. Het systeem berekent wat er drie uur tot aan levering nog uitgaat en telt dat op bij de bestelling. Het schapsaldo is altijd actueel. Het klaarzetten van orders gebeurt manueel en met een robot. Dat gebeurt zeven dagen per week, 365 dagen per jaar van 2.00 tot 22.00 uur. Alleen op nieuwjaarsdag wordt niet gewerkt.

Automatisering

In Duitsland, Frankrijk, Spanje en de UK worden er flinke stappen gemaakt in robotisering. ‘Ook bij Detailresult zijn we ons aan het oriënteren op mogelijke robotisering op onderdelen van het logistieke proces.’ Pascal Kooren legt uit: “Een eerste stap hierin is het automatiseren van de transportplanning. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een systeem waarin precies duidelijk is waar elke vrachtwagen zich bevindt. Zo is inzichtelijk waar er vertraging optreedt en kan er ingespeeld worden op een aangepaste belevering. Je kunt hierbij denken aan de volgende situatie: in de huidige situatie rijdt een vrachtwagen na bevoorrading van een filiaal leeg terug naar het DC. Straks kan een vrachtwagen die in Harderwijk aflevert, vanwege files naar bijvoorbeeld DC Apeldoorn worden gedirigeerd. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de lokale specificaties als venstertijden voor het laden en lossen. Je kunt je voorstellen dat het een behoorlijke  uitdaging is om deze filiaalspecifieke informatie vast te leggen in het systeem.”

Online

Online levering staat nog in de kinderschoenen. Bij DekaMarkt kun je via een online webwinkel boodschappen bestellen en deze bij een DekaMarkt naar keuze afhalen. Ook bestaat de mogelijkheid in bepaalde gebieden om de boodschappen thuis te laten bezorgen.

Ook bij Dirk van den Broek zijn ze sinds kort gestart met een online webwinkel. Nadat Dirk Volendam afbrandde, werd hier speciaal voor de klanten uit Volendam en omstreken, binnen een week, een webwinkel en pick-up point gerealiseerd.

Koeling

Na de inleiding was het tijd om het DC met eigen ogen te bekijken. Hierbij kwamen de volgende weetjes over DC Bleiswijk aan het licht:

 • Het is constant 40C in het DC om de kwaliteit van de versproducten te kunnen waarborgen;
 • Het gebruik van allerlei soorten verpakkingen maakt het klaarmaken van orders lastig.
 • 50% van de bestellingen wordt in kratten geleverd;
 • Het beheer van het fust is uitbesteed. Terugkomend fust wordt uitgesorteerd en indien nodig gewassen. In dat fust gaat heel veel geld om; niet voor niets wordt daarom ieder inkomend en uitgaand fust geregistreerd. Dat geldt ook voor de containers die wel in eigendom zijn. Wekelijks gaan er 25.000 containers naar de filialen;
 • De orderverzamelaars krijgen op een headset vermeld welke orders ze moeten pakken. Zodra een orderverzamelaar een order in de rolcontainer heeft geplaatst, herhaalt hij de opdracht en krijgt hij automatisch de volgende order. De orderverzamelaars lopen volgens vaste routes, zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Ook hier wordt de voorraad automatisch beheerd.

 

Foto’s

Vertel het verder…

Volg Oostlanddag: