De Oostlanddag heeft ook dit jaar een aantal schrijvers gevraagd een verslag te schrijven van een van de workshops. Deze verslagen zijn nu gereed.

De volgende verslagen zijn beschikbaar: