Hoe maken we van Oostland het logistiek
middelpunt van Nederland?

Consumenten kopen steeds meer online. Dat is een belangrijke trend. In 2013 stond er 12,6 miljoen m2 aan opslagruimte leeg. Voor e-commerce is dat een belangrijk gegeven.  Ook in het Oostland is veel ruimte beschikbaar, zoals FloraHolland in Bleiswijk. Maar om het Oostland op de kaart te zetten als logistieke hotspot is meer nodig. Daarin zijn zes voorwaarden van belang.

Op de eerste plaats staat dat er voldoende grond beschikbaar moet zijn. Dat lijkt voor het Oostland geen probleem. Sligro en Hoogvliet hebben zich bijvoorbeeld in het gebied gevestigd. Natuurlijk vooral vanwege het giga-consumentenbereik, maar ze hebben ongetwijfeld ook andere argumenten. Evenals Riverdale dat het bedrijf prachtig heeft ingepast in het landschap. Laat ze vertellen waarom ze voor het Oostland hebben gekozen!
Een belangrijke tweede voorwaarde is dat de overheid, provincie, gemeenten, medewerking willen verlenen aan ontwikkeling van een logistieke hotspot. Het blad Logistiek heeft onderzoek gedaan naar gebieden waar de overheid het meest welwillend is. Brabant en Limburg (vooral Venlo/Venray) scoren hierin het beste. Oostland komt in dit onderzoek niet voor. Sterker nog: als je googlet op ‘Oostland’, vind je helemaal niets.

Lokale visies
Die welwillende overheid is van eminent belang. Zet je een magazijn neer, dan moet je als ondernemer de garantie hebben dat je daar toch vele jaren gebruik van kunt maken. Een magazijn verdien je normaal gesproken in zes jaar terug. Een gemeente die je al voor die tijd weg wil hebben is bepaald niet stimulerend voor industriële ontwikkeling.
Het Oostland heeft vooralsnog teveel lokale visies om als hotspot naar buiten te treden. Bovendien is het gebied te klein voor grote aspiraties en zou er samenwerking moeten worden gezocht met bijvoorbeeld het Westland.

Sexy werk
Andere belangrijke punten zijn een goede infrastructuur; beschikbaarheid van logistieke knooppunten (vliegveld, haven); beschikbaarheid van personeel en opleidingen; en inzetbaarheid / motivatie van medewerkers. Aan deze voorwaarden lijkt het Oostland te voldoen.
Beschikbaarheid van arbeid wordt alleen maar meer. In de tuinbouw werken wil men niet, maar wel in e-commerce. Hoewel orderpicking en verpakken nou ook niet bepaald het meest aansprekende werk is. Maar zo breng je dat niet: werken in e-commerce moet sexy zijn.
De bereikbaarheid van bedrijfsterreinen is over het algemeen een drama. Het openbaar vervoer moet daarom beter. Ook zal er een parallelstructuur van wegen moeten komen. Als bijvoorbeeld de A13 dicht zit, moet er een alternatieve route zijn.
De overheid heeft aan infrastructuur echter tot 2028 al het geld al uitgegeven. De regio moet daarom goed focussen op de periode daarna en op het mobiliteitsmanagement.

Aansprekende bedrijven aantrekken
Sybrand Meerschaert van vervoersorganisatie EVO heeft nog een aantal tips:
Maak een regionaal plan van aanpak. Slimme samenwerkingsverbanden zijn cruciaal. Daarbij verwijst hij naar de regio Venlo/Venray waar gemeente en provincie goed samenwerken. Zet net als deze regio in op versterking van de multimodale logistieke infrastructuur.
Ook wijst Meerschaert op het belang van het Europese TAN T Netwerk: een kaart van Europa met daarop de wegen met prioritaire corridors waarlangs 400 miljoen consumenten wonen. Het bedrijf Go-Pro heeft onlangs gebruik gemaakt van die kaart om te beslissen waar ze haar DC’s ging bouwen.
In dat verband is het voor het Oostland van belang aansprekende bedrijven aan te trekken. En formuleer een sterrenteam dat kijkt naar mogelijkheden om projecten beter te benutten, zoals het combineren van vervoer van bedrijven op een industrieterrein. De vervoerder zal niet zelf komen met initiatieven om vervoer te combineren. En heb je een goed plan, dan is de overheid bereid 50% ervan te financieren.

verslag: Theo Brakeboer

Vertel het verder…

Volg Oostlanddag: