Hoe kunnen Oostlande ondernemers nóg innovatiever worden?

Wat is innovatie? Deelnemers aan de workshop ‘Focus op innovaties’ discussieerden over verschillende gespreksonderwerpen die samenhangen met innoveren. Daaruit kwamen verrassende eye-openers. Durf fouten te maken en bied meer dan de vraag, waren twee van de conclusies na drie korte discussierondes.

In een korte inleiding gaf workshopleider Etienne Verhoeff een voorzet door de circa vijftig deelnemers de vraag voor te leggen waar iedereen bij innovatie aan denkt, waarna ze vervolgens zelf op een innovatieve manier aan de slag konden in een ‘World Café’.
Een World Café is een gestructureerd proces, waarbij deelnemers in groepen met elkaar discussiëren over een bepaald onderwerp aan verschillende tafels onder begeleiding van een tafelgastheer/-vrouw. In dit geval stonden er zeven statafels met ieder een vraag die te maken had met innoveren. Er waren drie discussierondes van ieder twintig minuten. De deelnemers konden hun eigen route volgen langs drie onderwerpen naar keuze.

Zeven invalshoeken
Innoveren kan vanuit verschillende standpunten worden bekeken. Dat kwam terug in de gespreksonderwerpen op de verschillende tafels. Wat daarbij in het algemeen opviel, was de positieve en enthousiaste deelname aan de discussies.
Een van de vragen was: ‘Wat zijn de (externe) voorwaarden om als ondernemer innovatief te kunnen zijn?’ De deelnemers aan deze tafel gingen open in discussie met elkaar. Kijk naar buiten wat er gebeurt bij klanten, kennisinstellingen, collega’s. Doe dit gestructureerd, eens in de zoveel tijd. Sta open voor nieuwe ontwikkelingen. Ben zelf creatief. Kijk of er een budget is. Én ben niet bang om fouten te maken. De uiteindelijke conclusie was dat het om een samenspel van de diverse voorwaarden gaat.
Een andere vraag was: ‘Welke kennis heeft u nodig om als Oostlands bedrijf innovatief te zijn? En waar haalt het Oostlandse bedrijf zijn kennis vandaan?’ Ook dit gespreksonderwerp leverde waardevolle suggesties op. Zorg dat je toegang hebt tot netwerken. Herken kennis in mensen. Leer anders denken: kijk ketengericht. Hoe kun je bij het ontwikkelen van een product dit uitbouwen tot een dienst en een verdienmodel? Een deelnemer zei vooral veel geleerd te hebben van een coach, die hem de spiegel voorhoudt. Waarom doe je iets? Vaardigheden beginnen bij jezelf.

Energie en doorzettingsvermogen
Ook de vraag ‘Welk innovatief DNA heeft een succesvolle ondernemer?’ leverde inspirerende antwoorden op. Doorzettingsvermogen, creativiteit, gepassioneerd zijn, de lat hoog willen leggen, veel energie erin willen stoppen én nee kunnen zeggen, waren volgens de deelnemers typische kenmerken die bij een goede ondernemer horen. Ook luisteren, samenwerken, geduldig, betrokken en creatief zijn, zijn eigenschappen die bijdragen.
Andere gespreksonderwerpen waren ‘Innoveren is leuk’, ‘Hoe speelt u innovatief in op de behoefte van uw klant?’, ‘Welke criteria heeft een innovatieve, succesvolle ondernemer?’ en ‘Wat levert innovatie u op?’

Parels voor de Oostland ketting
Workshopleider Etienne Verhoeff wist uiteindelijk de conclusies van de tafelgastheren en -vrouwen samen te vatten tot ‘parels’ aan de Oostland parelketting. “Neem de rust om innovaties de ruimte te geven en toon ook het lef om die rust te pakken”, noemde hij na afloop als een van de conclusies. Een andere conclusie is: biedt meer dan de vraag. Met andere woorden: vraag door waar de klant behoefte aan heeft.
Innoveren kan ook betekenen: creëren van vraag. Conclusie vanaf meer tafels was: durf fouten te maken.
Tot slot zag Verhoeff ‘waarom?’ als kernvraag terugkeren. “Vraag je iedere dag af waarom. Waarom wil je innoveren? Waarom doe je wat je doet? Dat net even extra nadenken, zorgt ervoor dat je niet vast blijft zitten in je hoofd.”

verslag: Marleen Arkesteijn, Groentekst

Vertel het verder…

Volg Oostlanddag: