“Ons duurzame kanaalsysteem voor de volgende generatie”

Tekst: Stephan Slee, www.slee.nl

Gastvrij werden de workshopdeelnemers ontvangen bij de Bergschenhoek Group, een al 99 jaar actief familiebedrijf. Het hoofdkantoor van de divisies Lucht & Ventilatie, Grond-, weg- en waterbouw & waterbeheersing, en Rookgasafvoer staat in Bergschenhoek. Het bedrijf is internationaal actief met 10 ondernemingen.

Ondernemend Lansingerland

In zijn inleiding vertelde Jan Houweling, voorzitter van ondernemersvereniging Ondernemend Lansingerland dat voor dit bedrijf gekozen was “omdat de bedrijfsactiviteiten van de Bergschenhoek Group prima aansluiten op het thema Duurzaamheid en het een innovatief bedrijf met een sterke maatschappelijke betrokkenheid is.”

Experiencecenter          

Dat de geplande rondleiding door het bedrijf wegens tijdgebrek geschrapt was, werd ruimschoots goedgemaakt met de door de directeuren Corine en John Rook gegeven presentaties. Zo vertelde Corine Rook over de historie van het familiebedrijf. Corine: “Wij zijn de vierde generatie. De basis is gelegd door zand- en grondhandel H. Rook die vooral actief was met het transport over water en toeleverancier was van betonfabriek Hercules.” Ook verduidelijkte Corine de functie en waarde van het Experiencecenter van de R-VENT Group waarin de workshop plaatsvond. “Scholieren maken hier kennis met de techniek, er worden installateurs en gebruikers getraind en het is een testruimte. Kortom, ons Experiencecenter biedt iedereen de gelegenheid onze producten te zien en te beleven.”

De toekomst

De door John Rook gegeven presentatie betrof vooral de activiteiten en de producten van de R-VENT Group. John: “In 1970 begonnen wij met de productie van stalen ronde luchtkanalen, ‘spirobuizen’ genoemd, die tot op heden nog steeds als standaard gelden.” In aansluiting op het Oostlanddag-thema hoe de toekomst van het bedrijfsleven eruit zal zien, voorziet John in zijn branche een verdere industrialisering door prefab bouw; dat circulair denken en doen als basis zullen gelden en 3-D printing van niet standaard producten. John verwacht nieuwe disruptieve spelers in de markt waarbij traditionele bouwers dienstverleners worden en slimmer wordende gebouwen.

80% lagere CO2 emissie

Dat het bedrijf zich klaarmaakt voor de toekomst blijkt uit de ontwikkeling van het product Climate Recovery; kanalen en hulpstukken voor lucht- en rookgasafvoer. John gaf uitleg over de uitgangspunten die aan die ontwikkeling ten grondslag liggen zoals de keuze van materialen en productiemethoden. De workshopdeelnemers verbaasden zich vooral over het feit dat daarbij wordt gebruikgemaakt van gerecycled glas, zand en soda; dat geweven wol van glas, voorzien van een dunne laag aluminium, wordt omgevormd tot kanalen en hulpstukken. Productontwikkeling die resulteert in duurzaamheid en 80% lagere CO2 emissie. Met behulp van foto’s bewees John de grote mate van toepasbaarheid, de logistieke voordelen, eenvoudige verwerkingsmogelijkheden en unieke eigenschappen. Trots sloten John en Corine Rook hun presentatie af met hun slogan: “Ons duurzame kanaalsysteem voor de volgende generatie”.

Zes stellingen

Aansluitend op de innovatieve insteek van het gastbedrijf volgde een door Francis Bretveld (BC HELP desk) en David van Haaster (Rabobank Zuid-Holland Midden) geleide brainstorm. Door te reageren op zes stellingen vertelden de ondernemers hoe zij hun bedrijfssituatie in 2028 inschatten. Hun kennis over de huidige en toekomstige producten of diensten, de behoeften van klanten en toegevoegde waarde van het eigen bedrijf, de ontwikkelingen in de markt en de impact voor het bedrijf. Door de grote variatie aan ondernemers en bedrijven bleken de inzichten behoorlijk uiteen te lopen. Als belangrijk punt van zorg kwam vooral de beschikbaarheid van goed opgeleide medewerkers naar voren. Daarmee in samenhang werd geopperd dat innovatie niet alleen ondernemers aangaat maar ook het daarmee vertrouwd maken van medewerkers, maar ook dat nieuwe medewerkers kennis inbrengen die oudere directieleden moeten accepteren. Dat medewerkers gemotiveerd worden hun competenties verder te ontwikkelingen en dat ondernemen ook in 2018 een maatschappelijk gezicht geeft. Daarbij wordt Het Oostland als uitstekende regio ervaren om in te blijven ondernemen.

 

Vertel het verder…

Volg Oostlanddag: