Verslag 2014

Oostlanddag 2014: energiek, inspirerend en gezellig

De zesde editie van de Oostlanddag heeft veel concrete acties opgeleverd om de economie in Oostland een ‘boost’ te geven. Zo moet de regio beter gepositioneerd worden als logistieke hotspot en zou de tuinbouw een eigen verswinkel moeten starten om in contact te komen met consumenten. De Oostlanddag trok in totaal ruim 350 bezoekers.

De Oostlanddag vond op 2 oktober plaats in het Van der Valk Hotel in Nootdorp. Organisatoren zijn gemeente de Lansingerland, de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Rabobank Zuid-Holland Midden, Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp, NOOVA, LTO Noord Glaskracht Oostland, VNO-NCW Oostland en Ondernemend 3B.

Het thema van de Oostlanddag was dit jaar ‘Delen is vermenigvuldigen’. De organisatie riep bezoekers op om samen acties te bedenken om de regionale economie een impuls te geven. Op basis van het onderzoek ‘De kracht van Oostland 2014-2016’ waren daarvoor vijf thema’s bepaald: Retail, Startende ondernemers, Innovaties, Logistiek en Greenport. Over elk van deze thema’s was ‘s middags een workshop. ‘s Avonds inventariseerde dagvoorzitter Jan van Setten de oogst van de workshops. “Met al die parels kunnen we een parelketting rijgen”, aldus Van Setten.

De workshops leverden tientallen acties op. Een deel daarvan betrof concrete acties waarmee de organisatie ‘Oostland op de Kaart’, regionale overheden en betrokken organisaties aan de slag kunnen gaan, zoals een verswinkel, de positionering als logistieke hotspot, een coachingsplatform voor startende ondernemers en kleinschalige bijeenkomsten voor starters. Daarnaast leverden de workshops veel tips voor ondernemers op, zoals ‘maak van je merk een beleving’, ‘focus elkaars Oostlandse producten’ en ‘durf fouten te maken’.

Dagvoorzitter Jan van Setten maakte tijdens de kick off en tijdens het avondprogramma zijn reputatie als ‘bruistablet’ meer dan waar. Van Setten is schrijver van boeken als ‘Hoe krijg ik ze zover?’ en ‘De klantenfluisteraar’ en vertelde de bezoekers hoe ze moeten ‘dansen met hun klanten’, bijvoorbeeld door verwachtingspatronen te doorbreken en schaarste te creĆ«ren.

De organisatie van de Oostlanddag kijkt met veel genoegen terug op de zesde editie. De workshops hebben goede punten opgeleverd om actief aan de slag te gaan met de Oostlandse economie. Daarnaast was de opkomst hoog, de sfeer zeer energiek en positief en ontving de organisatie goede reacties op de gekozen opzet. Op de website van de Oostlanddag worden de verslagen van de workshops gepubliceerd, alsmede een fotoreportage.

Vertel het verder…

Volg Oostlanddag: