“De Oostlanddag is het ondernemersevent om de regionale economie én je eigen ondernemerschap te versterken, vertelt Fabian van der Horst, directeur Bedrijven bij Rabobank Zuid-Holland Midden. Ook dit jaar is Rabobank sponsor van de Oostlanddag. “Het Oostland heeft een vruchtbare voedingsbodem voor ondernemerschap.”

Fabian van der Horst“Rabobank vindt een vitale economie in de regio zeer belangrijk. Daarvoor zijn ondernemers hard nodig. Daarom zijn we sinds de start betrokken bij de Oostlanddag. Niet alleen als sponsor, maar ook als organisator. De Oostlanddag is namelijk een schitterend evenement om samen te werken aan de Oostlandse economie. Er komen immers driehonderd toonaangevende ondernemers op af. Niet alleen om te netwerken, maar ook om hun eigen ondernemerskwaliteiten te verbeteren.”

Trots

“De Oostlanddag staat in het teken van de economische krachten en kansen van de regio. Die zijn afkomstig uit het onderzoek ‘De kracht van Oostland 2014-2016’, dat we samen met de ondernemersverenigingen hebben uitgevoerd”, vertelt Van der Horst.

“De vijf belangrijkste kansen en aandachtsgebieden volgens dat onderzoek zijn Logistiek, Starters, Greenport, Detailhandel en Innovatie. Tijdens de Oostlanddag zijn ook dit jaar over deze onderwerpen verschillende workshops en bijeenkomsten. Maar daarnaast zijn die onderwerpen de afgelopen jaren door de verschillende regionale ondernemersverenigingen opgepakt en uitgewerkt. Dat heeft geleid tot tal van initiatieven. Zo is de Oostland-regio een logistieke hotspot geworden en heeft de regio een eigen Startersstraat. We mogen met ons allen trots zijn op wat bereikt is.”

Ideeën voor de toekomst

“Het onderzoek ‘De kracht van Oostland 2014-2016′ loopt dit jaar af. De vraag is: wat nu? Tijdens de Oostlanddag willen we aan de aanwezige ondernemers vragen welke economische thema’s zij belangrijk vinden voor de komende jaren. Waaraan moeten de gemeentes, de ondernemersvereniging en de Rabobank de komende jaar werken, en welke bijdrage willen ondernemers daaraan zelf leveren?”

“Samen met gemeentebestuurders van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp zal ik ’s avonds op een interactieve manier de dialoog aangaan met de zaal. Daarnaast willen we van de aanwezige ondernemers weten hoe we de nieuwe thema’s het beste kunnen uitwerken.”

Kom op met die plannen!

“Nederland komt uit een crisissituatie, zo ook het Oostland. Maar de groei is ingezet, dat merk je overal. We kunnen spreken van voorzichtige voorspoed, zoals we ook op Prinsjesdag hebben vernomen. Het Oostland heeft daarbij goede kansen voor een gezonde groei: de regio heeft namelijk een vruchtbare voedingsbodem voor ondernemerschap, getuige het relatief hoog aantal ondernemingen.”

“Tijdens de Oostlanddag willen we de aanwezige ondernemers inspireren mee te denken over de toekomst van hun onderneming en hun regio. En ik hoop dat alle ondernemers die hun plannen in de ijskast hadden gezet het lef hebben die plannen nu weer tevoorschijn halen. De Rabobank praat graag met die ondernemers om samen te kunnen werken aan de verwezenlijking, zodat we zowel we samen zowel de individuele onderneming als de regionale economie kunnen versterken. Kom dus maar op met die plannen!”