Het programma van Oostlanddag 2017 is bekend. ’s Middags kunnen deelnemers kiezen uit vijf inspirerende workshops bij verschillende organisaties; het avondprogramma is bij Van der Valk in Nootdorp en de hoofdspreker is hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Oostlanddag 2017 vindt plaats op woensdag 11 oktober van 14.30 uur tot 22.00 uur en heeft als thema ‘Oostland Next Level’. Ondernemers uit Oostland e.o. kunnen zich vanaf nu aanmelden.

De Oostlanddag is het grootste ondernemersevenement van de regio Oostland en trekt jaarlijks vele honderden ondernemers. Het doel van de Oostlanddag is door samenwerking, kennisdeling en samenkomen concrete resultaten te boeken en zo te zorgen voor een sterker Oostland. Met ‘Oostland Next Level’ wordt dit jaar een toekomstvisie voor het Oostland gepresenteerd. Om de economie naar een nieuw niveau te brengen zijn transities nodig om zo een beter Oostland te kunnen bouwen en klaar te maken voor de nieuwe generaties.

Keuze uit vijf Next Level workshops/excursies
Dit jaar kunnen bezoekers ervaren hoe die transities er in de praktijk uitzien. Dat gebeurt tijdens excursies en workshops, verspreid over de regio. De aanvangstijd is afhankelijk van de workshop om 14.30 uur of 15.00 uur. Hieronder een overzicht van alle workshops/excursies:

‘Introductie in de circulaire economie’ (Duurzaamheid)
Bij een lineaire economie worden producten gemaakt en na gebruik weggegooid. Waardevolle grondstoffen worden zo niet hergebruikt. Milieu Express weet daar alles van. Centraal staat hoe de omslag gemaakt kan worden naar een circulaire economie vol businesskansen.

‘Transformatie naar zelfsturende teams’ (Ondernemerschap)
Aanpassen aan de eisen van de tijd, wendbaar zijn en op groei gericht. Thomas Bunnik en Hans Bunnik vertellen hoe de boeiende en interessante transformatie van Bunnik Plants en het Green Event Centre tot stand is gekomen.

‘Duurzame innovatie in de garage van de toekomst’ (Innovatie)
Garagebedrijf van Hoeke BV werkt aan een bijzonder concept waarin ze samenwerken met onderwijs en bedrijfsleven. De uitkomsten van het onderzoek van Stichting Innovatie Topsectoren dienen als input voor een brainstormsessie onder leiding van Mick Walvisch.

‘Het Broodfonds als ondernemerscollectief’ (Verzekeren)
Er is tegenwoordig een alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, het Broodfonds. Vernieuwend verzekeren is het thema van deze workshop en wordt heel toepasselijk gehouden bij Bakkerij Ammerlaan.

‘CO2 neutraal is geen luchtfietserij’ (Energie)
Wanneer we zoveel mogelijk zelfvoorzienend willen blijven, moet ons land en dus ook het Oostland op lange termijn eindige gasvoorziening gaan vervangen. Bij Duijvestijn Tomaten gaan de energiespecialisten van LTO in op de transitie van de tuinbouw naar klimaatneutraal.

Avondprogramma met hoofdspreker hoogleraar Jan Rotmans
’s Avonds is er een netwerkdiner bij Van der Valk in Nootdorp. Aansluitend is er vanaf 19.30 uur het avondprogramma. De presentatie is in handen van Hanneke Bor. Samen met de bestuurders van het Oostland en de Rabobank kijkt zij naar de toekomst van het Oostland. De hoofdspreker van de avond is Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Afsluitend is er een netwerkborrel.

Programma
Het programma van Oostlanddag 2017 ziet er als volgt uit:

14.30/15.00 – 15.30 uur ontvangst excursies/workshops
15.00/15.30 – 17.00 uur excursies/workshops
17.30 uur diner
19.30 uur Start avondprogramma
20.45 uur netwerkborrel
22.00 uur einde

Aanmelden
De Oostlanddag is gratis toegankelijk voor ondernemers uit de regio, ook voor ondernemers die geen lid zijn van een van de ondernemersverenigingen. Aanmelden voor het gehele of een deel van het programma kan via de website: www.oostlanddag.nl.