VNO-NCW Oostland is hét ondernemernetwerk in de regio Oostland. VNO-NCW Oostland optimaliseert het ondernemersklimaat voor de ruim 250 leden en doet dit professioneel, betrokken, resultaatgericht en energiek.

Leden van VNO-NCW Oostland zijn directeuren van bedrijven, beslissers en invloedrijke personen in de regio. Tijdens de bijeenkomsten op maat delen leden kennis en ervaring. Ze bieden elkaar hun competenties en werken gezamenlijk innovatieve ideeën uit. Dit alles ter versterking van hun bedrijven.

VNO-NCW Oostland luistert naar haar leden, stemt de activiteiten af op de behoeften die er leven en betrekt leden bij de organisatie. Naast de reguliere bijeenkomsten zijn er ook doelgroepgerichte bijeenkomsten op maat zoals Bouwpower en Jong VNO-NCW Oostland.

VNO-NCW Oostland lobbyt intensief voor versterking van de regionale economie. De promotie van de regio speelt hierbij een essentiële rol. VNO-NCW Oostland speelt daarom ook dit jaar weer een actieve rol in de organisatie en ondersteuning van de Oostlanddag.

Bezoek de website van VNO-NCW Oostland

Vertel het verder…

Volg Oostlanddag: