logo-pijnacker

Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatieen dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn in Pijnacker-Nootdorp én het Oostland. Bovendien biedt het bedrijfsleven ook oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, op het gebied van duurzaamheid, arbeidsparticipatie en onderwijs. Het samen met ondernemers werken aan een stimulerend, innoverend en duurzaam ondernemers- en vestigingsklimaat, is een belangrijke ambitie van de gemeente.

Pijnacker-Nootdorp heeft een duurzaam en innovatief glastuinbouwcluster dat onderdeel is van de Greenport Westland-Oostland, ontwikkelt bedrijventerreinen en kantorenlocaties die aansluiten op de vraag, werkt aan een evenwichtig en fijnmazig aanbod aan detailhandel en horeca en levert hiermee een bijdrage aan een hoogwaardig woon- en leefklimaat, biedt ruimte om het economisch potentieel van het groene buitengebied beter te benutten en werkt aan het versterken van het lokale en regionale Leisure aanbod en draagt hiermee bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente en het hele Oostland.

Bezoek de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Vertel het verder…

Volg Oostlanddag: