Innovatie: RDM-Rotterdam

In RDM Rotterdam hebben studenten, onderzoekers en bedrijfsleven elkaar gevonden

Tekst: Stephan Slee, SLEE Communicatie, www.slee.nl

Ik zou bijna wensen dat ik weer de schoolbanken in mocht, dacht ik tijdens de Oostlanddag-excursie naar de RDM Campus van RDM Rotterdam. Wat een geweldige locatie; wat een broeinest van innovatie!

Bekijk de foto’s van deze excursie.

CRXFJMyUEAA0jAENa een rit per emissievrije stadsbus van het gemeentehuis Lansingerland naar RDM Rotterdam werden de Oostlandse ondernemers welkom geheten door Frank Rieck, lector Nieuwe Technology voor Productinnovatie, tevens lector Future Mobility en projectleider RDM. Samen met werkmeester Peter Blokdijk wiens vader en opa al bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) werkten verzorgde Frank een interesseante excursie over de voormalige RDM-werf.

Vormgeven van de nieuwe maakindustrie

Frank en Peter vertelden dat in RDM Rotterdam bedrijven, onderwijs en onderzoek samenkomen. Deze partijen werken er samen aan het vormgeven van de nieuwe maakindustrie voor haven en stad. Bij het betreden van het in één van de immense scheepshallen gevestigde Innovation Dock vertelde Frank dat het aanvankelijk de bedoeling was om HBO- en MBO-studenten door middel van een scheidingswand fysiek van elkaar te scheiden. Frank: “Die scheidingswand is er gelukkig nooit gekomen en HBO en MBO werken nu nauw samen. In dit complex worden innovatieve ideeën bedacht en die gelijk ook ten uitvoer worden gebracht.”

Tijdens de rondgang was te zien dat studenten van Het Albeda College en Hogeschool Rotterdam samenwerken en Peter vertelde dat er ook een nauwe samenwerking is met op RDM gevestigde bedrijven. Ook blijken er samenwerkingsverbanden met andere kennisinstellingen te zijn. Op de campus hebben zij volop ruimte voor toegepast onderzoek, innovatie, interactie en experiment. Frank verklaarde dat op de RDM Campus vanwege de ligging in het Rotterdamse havengebied onderzoeken en werkzaamheden kunnen worden verricht die normaliter niet in een stad toegestaan zijn.CRXPNdMU8AYUgvq

Studenten van het Albeda College worden in de opleidingen Maintenance en Metaaltechniek onder andere opgeleid tot onderhoudstechnicus, lasser of verspaner. Daarbij werken zij qua techniekonderwijs samen met studenten van de opleiding Procestechniek van Zadkine. Vanuit Hogeschool Rotterdam zijn de opleiding Automotive en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst op RDM gevestigd. Ook is het de praktijk- en projectlocatie voor andere techniekopleidingen van de hogeschool. Op de campus vindt ook toegepast onderzoek plaats; Kenniscentrum RDM draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan beter opgeleide professionals en innovatie van bedrijven en organisaties in stad en haven.

Innovatiemotor voor haven en stad

De totale uitstraling van het gebouw, de door een aanwezige onderzoeker gegeven toelichting en de trotse houding van Frank en Peter maakte de Oostlandse ondernemers overduidelijk dat RDM Centre of Expertise dé innovatiemotor voor haven en stad is. De excursie werd afgesloten met een bezoek aan het Aqualab en een demonstratie bij de First Indoor Drone School of the World. De wandeling door de uit 1902 daterende hallen en het uit 1914 daterende kantoorgebouw maakte duidelijk dat studenten, onderzoekers en bedrijfsleven elkaar gevonden hebben.

Houweling Architecten en Greenpoint

Tijdens de heen- en terugreis werd in de bus een presentatie verzorgd door Oostlandse bedrijven. Op de heenreis betrof het een presentatie door Houweling Architecten over onder andere Nul-op-de-meter woningen. Op de terugweg een presentatie door Greenpoint over duurzame tankstations met alternatieve brandstoffen als onderdeel van CO2-neutrale complexen op logistieke knooppunten. Al met al was het een geslaagd middagprogramma van de Oostlanddag 2015.

Organisatie rondleiding en workshop: Ondernemend Lansingerland