Greenport: Bouman Anthuriums

‘Contact met bloemisten via eigen winkel’

Tekst: Theo Brakeboer, deredacteur@gmail.com

Hoe positioneer je je bedrijf binnen de Greenport? Bouman Anthuriums geeft daar een geheel eigen invulling aan. Zij wil de keten actief bij het product betrekken en wil daarmee ook proberen extra waarde aan het product toe te voegen.

Sinds de economische crisis die in 2008 inzette  zijn het magere jaren voor anthuriumkwekers. Zo mager zelfs dat het areaal de laatste 10 jaar bijna is gehalveerd: van 110 naar 60 hectare. Bedrijven die moesten stoppen waren vooral te vinden in de hoek waar rond het begin van de crisis was geïnvesteerd in nieuwbouw. Hun inkomsten waren te laag ten opzichte van de hoge financiële verplichtingen.

De broers Peter en Louis Bouman van Bouman Anthuriums in Berkel en Rodenrijs hadden geluk: zij bouwden in 1999 een nieuw bedrijf, waardoor aan het begin van de crisis de kop van hun financiële verplichtingen eraf was.

BoumanVeranderen

De broers zagen al snel in dat er in hun bedrijfsvoering iets zou moeten veranderen om toekomstbestendig te blijven. “De teelt van anthurium is namelijk weinig dynamisch”, vertelde Peter Bouman tijdens de Oostlanddag. “Van de vijf rassen die we nu telen zijn er drie die we ook al bij de start van ons nieuwe bedrijf in 1999 hadden.”

Dat geldt ook voor de afzet. In de bloemensector is er een sterke ontwikkeling van stromen buiten de veilingklok om, inmiddels al zo’n 50%. Maar voor anthuriums veranderde de afzet nauwelijks; 90 % van de productie wordt nog altijd via de veilingklok afgezet.

Dat schreeuwde wat Bouman betreft om maatregelen. Na lang brainstormen besloten de broers tot het bouwen van een winkel aan hun bedrijf, waarmee ze contact wilden leggen met hun uiteindelijke afnemer: de bloemist en – in het verlengde daarvan – de consument. Bloemisten hebben namelijk passie voor hun product, wat niet opgaat voor de partij waarmee wel een rechtstreeks contact is; de tussenhandel. Die schakel in de keten heeft echter vooral oog voor de te scoren marges.

Winkel

Bouman AnthuriumsBouman: “Het is onmogelijk de meer dan 100.000 bloemisten in Europa rechtstreeks te bereiken. Door onze winkel zouden we wel contact met ze kunnen krijgen.”

Via de winkel wilde Bouman vooral een terugkoppeling over hoe consument en bloemist de kwaliteit van anthuriums ervaren. In die opzet is hij geslaagd. Veel bloemisten – verbonden aan studieclubs – bezochten zijn winkel; zelfs buitenlandse bloemisten.

Door die bezoeken leerde Bouman onder andere dat bloemisten problemen hebben  met de verpakking: door royaal gebruik van plakband zijn de bloemen er lastig uit te halen. In drukke perioden laat de bloemist daarom de anthurium links liggen: er is aanbod genoeg van andere bloemen.

Bouman ontwikkelde daarop een doos die wel simpel is te openen: in plaats van drie minuten kon het eruit nemen van de bloemen nu in 28 seconden. Bovendien is daarmee de kans op schade aan de bloemen minder groot. Inmiddels gaan nog twee kwekers in deze ‘easy unpack-doos’ verpakken: Anthura en Wijnen-anthuriums. Bouman hoopt dat deze verpakking snel de standaard wordt; dat zal de vraag naar anthuriums door bloemisten alleen maar vergroten.

Bouman leerde ook dat de houdbaarheid van sommige rassen tegenvalt. Via een aangepaste teelttechniek zou hij die houdbaarheid kunnen verlengen, maar de daardoor lagere productie vertaalt zich niet in een hogere prijs. Ook dit probleem hoopt hij in de toekomst via een beter contact met de afnemers te kunnen tackelen.

De betrokkenheid van Bouman met zijn anthuriums komt terug in het logo dat hij ontwikkelde, met de tekst ‘Grown by Bouman anthuriums with love’.

Nu nog een vertaalslag zien te vinden naar een bevredigende prijsvorming…

Organisatie rondleiding en workshop: LTO Noord Glaskracht Midden Zuid-Holland (MZH)