Workshop: ‘CO2-neutraal is geen luchtfietserij’

Next Level energie

Binnen dertig jaar een CO2-neutrale energievoorziening. Dat verwacht een duurzame toekomst van ons land. Hoe gaat het Oostland dat doen? Wat levert dat ondernemers op? En hoe kunnen bedrijven daar aan bijdragen? We kunnen veel leren van de glastuinbouw tijdens de workshop ‘CO2 neutraal is geen luchtfietserij’ bij Duijvestijn Tomaten.

Het is geen kleine opgave. Maar wanneer we zoveel mogelijk zelfvoorzienend willen blijven, moet ons land en dus ook onze regio op lange termijn eindige gasvoorziening gaan vervangen. Waar komt dan onze energie vandaan?

Je ziet het al aan de teelt van groenten, bloemen en planten in Nederlandse kassen. Die wordt klimaatneutraal. Duurzame elektriciteit en duurzame warmte vervangen aardgas voor warmte en belichting.

Doordat in de glastuinbouw zelf geen productie van CO2 meer plaats vindt, wordt duurzame CO2 van elders aangevoerd voor de gewasgroei. Bij de juiste randvoorwaarden en samenwerking met de overheid is de glastuinbouw al in 2040 klimaatneutraal waardoor zij zal voldoen aan de klimaatdoelstellingen.

Tijdens deze interessante workshop in het Innovation Center van Tomatenkwekerij Duijvestijn gaan de energiespecialisten van LTO binnen het programma ‘Kas als Energiebron’ in op de transitie van de tuinbouw naar klimaatneutraal.

Er zal een verkenning gedaan worden naar de specifieke kenmerken van de energietransitie van het glastuinbouwcluster in Oostland, in samenhang met de functies rondom de glastuinbouw in het gebied. Samen met de deelnemers worden om een aantal concrete beelden en plannen voor Oostland op de kaart gezet. Een klimaatneutrale gebiedsvisie voor Oostland, dat is het resultaat wat iedereen meeneemt na afloop van de workshop.

Organisatie workshop: LTO Glaskracht Midden Zuid-Holland (MZH)

Locatie:     Duijvestijn Tomaten, Overgauwseweg 46-A, Pijnacker
Aanvang:  15.00 uur

Deelnemerslijst: Deelnemers Oostlanddag Duijvestijn


Let op! Aanmelden voor deze workshop is niet meer mogelijk.

Complete lijst deelnemers Oostlanddag 2017