De Oostlanddag is het grootste ondernemersevent van de regio. Ieder jaar komen ondernemers en overheden uit Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp bijeen om samen te werken aan de economie van Oostland. Op woensdag 9 oktober oktober 2019 vindt de elfde editie plaats van de Oostlanddag. Dit keer met het thema Future Fit.

Deelname aan Oostlanddag is gratis voor ondernemers uit Oostland en omgeving, lid van een ondernemersvereniging of niet. Wel is aanmelding noodzakelijk.

Ook dit jaar heeft de organisatie van de Oostlanddag weer een inspirerend middag- en avondprogramma samengesteld. Lees voor meer informatie het volledige nieuwsbericht.

 

 

 

Het team van Oostlanddag 2019 bestaat uit:

Vertel het verder…

Volg Oostlanddag:

Tilly van der Knaap

Tilly van der Knaap

SiteforSites

Namens NOOVA betrokken bij de Oostlanddag.
“Ik herinner mij nog heel goed de eerste keer dat ik bij de Oostlanddag aanwezig was zo’n 4 jaar geleden. Mijn baan opgezegd om volledig te kunnen kiezen voor het ondernemerschap. Ik merkte dat ik behoefte had aan verbinding met verschillende ondernemers in een brede omgeving. Door nieuwe technieken is het mogelijk om online de connectie aan te gaan, maar het blijft daarnaast enorm belangrijk om elkaar echt te ontmoeten en te inspireren zoals op de Oostlanddag. Toen Ferry mij vroeg om het voorzitterschap van hem over te nemen heb ik niet heel lang getwijfeld. Een mooie uitdaging, met een fijn team, daarom werk ik mee aan de Oostlanddag.”

 Lennart de Quartel

Lennart de Quartel

MEB Rotterdam

Namens VNO-NCW Oostland betrokken bij de Oostlanddag.
“Ondernemen is verbinden en netwerken. Een sterk netwerk is essentieel voor goed zaken doen op regionaal niveau. De Oostlanddag is de uitgelezen kans om ondernemers te ontmoeten uit het Oostland en samen na te denken over het bouwen van een sterk Oostland. Ieder jaar weer ontmoet ik op de Oostlanddag inspirerende ondernemers die ik tot dan niet eerder heb gesproken. Dit geeft inspiratie en zorgt soms ook voor mooie samenwerkingen.”

Roel van Wensen

Roel van Wensen

gemeente Lansingerland

Namens gemeente Lansingerland betrokken bij de Oostlanddag.
“De gemeente draagt graag zijn steentje bij aan het grootste netwerk- en ondernemersevent van het Oostland. Een unieke samenwerking tussen ondernemersverenigingen, 2 gemeenten en de Rabobank. Met ondernemers blikken we vooruit naar ondernemen in de toekomst, versterken we de relatie en hebben we bovenal een leuke middag en avond.”

Esther Witkamp

Esther Witkamp

Estagram

Als communicatie-expert betrokken bij de Oostlanddag.
“Ik vind het belangrijk dat ondernemers inspiratie opdoen bij elkaar en hecht veel waarde aan persoonlijk contact. Door het echte gesprek te voeren, kom je tot hele nieuwe perspectieven.”

Hanneke Bor

Hanneke Bor

Hanneke Bor Organisatieontwikkeling

Namens NOOVA betrokken bij de Oostlanddag.
“De Oostlanddag is een uniek event voor alle ondernemers uit het Oostland. Het verbindt de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en daarmee de ondernemers uit deze regio. We zijn zoveel sterker en leuker als we met elkaar meedenken en -doen. Als voorzitter van NOOVA vind ik het een eer om deel uit te maken van het organisatiecomité Oostlanddag.”

Theo Ammerlaan

Theo Ammerlaan

Themato

Namens Glastuinbouw Nederland/LTO MZ betrokken bij de Oostlanddag.
“De Glastuinbouw is in Oostland een belangrijke sector welke ook de verbinding zoekt met andere sectoren, de Oostlanddag is bij uitstek een event waar die samenkomst gestalte krijgt dat is reden genoeg om daar aan deel te nemen vanuit onze organisatie.”

Jan Houweling

Jan Houweling

Houweling Architecten

Namens Ondernemend Lansingerland betrokken bij de Oostlanddag.
“Als voorzitter van de ondernemersvereniging Lansingerland ben ik erg betrokken bij het ondernemersklimaat in de regio. Al meerdere jaren werk ik, namens onze vereniging, met veel plezier mee aan het grootste ondernemersevent in de regio, de Oostlanddag.

De goede sfeer en prettige samenwerking binnen de werkgroep Oostlanddag spreken mij zeer aan. Deze samenwerking met meerdere lokale verenigingen en gemeenten is uniek. Samen maken we er weer een mooi event van.”

Sander Vroom

Sander Vroom

Rabobank

Namens de Rabobank betrokken bij de Oostlanddag.
“Rabobank wil ondernemers helpen groeien en is al decenia verbonden aan lokale initiatieven. Tijdens de Oostlanddag delen we kennis en verbinden we ons netwerk. Het is mijn overtuiging dat je graag zaken doet met iemand die je kent, vertrouwt en aardig vindt. De Oostlanddag is een uitstekende plek om daar een basis voor te leggen of uit te bouwen. Ik vind het fantastisch om te zien dat we dat al meer dan 10 jaar met acht partijen realiseren. Dat is wat wij noemen Growing a better world together.”

Serena Mulder

Serena Mulder

gemeente Pijnacker-Nootdorp

Namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp betrokken bij de Oostlanddag.
“Als accountmanager bedrijfsleven kom ik graag zoveel mogelijk in contact met ondernemers. Vorig jaar heb ik de Oostlanddag dan ook met veel plezier bezocht. Met veel enthousiasme draag ik dit jaar dan mijn steentje bij aan de organisatie. Met mijn frisse blik hoop ik van toegevoegde waarde te zijn voor het team. We gaan er dit jaar weer net zo een geslaagde dag van maken als voorgaande jaren!”

Arthur Venselaar

Arthur Venselaar

Bezorggroente

Namens OVPN betrokken bij de Oostlanddag.
De OVPN helpt de oostlanddag mede organiseren omdat de dag bijdraagt aan de samenwerking tussen ondernemers(organisaties) en gemeenten in het Oostland. Daarnaast is  de Oostlanddag (en dat is niet onbelangrijk) een uitstekend netwerkevenement met een hoog gezelligheidsgehalte.